IBEP

ibep 2022

 

In de VS was er nood aan een degelijke opleiding rond boogjacht en werd er door de National Bowhunting Education Federation een cursus opgesteld die in vele staten zelfs verplicht werd. Hun motto is nog steeds “Promoting responsible bowhunting through education.”

https://nbef.org/

Deze gecertificeerde opleiding die vanuit de Verenigde Staten naar Europa is overgewaaid, verschaft de jager de nodige kennis om te starten met boogjacht. De basisprincipes in deze opleiding, verantwoordelijkheid, veiligheid en minimum vereisten, worden gebruikt als grondleggers in de meeste nationale en wettelijk verplichte opleidingen. Zoals bijvoorbeeld de JFO in Frankrijk, de Finse of Deense opleidingen en hun schietvaardigheidstesten…

 

De Vlaamse IBEP opleiding is aangepast aan Europese wildsoorten, waarden en normen, alsook aan de bestaande wettelijke bepalingen.

Hoe verloopt een IBEP opleiding in Vlaanderen ?

1 tot 2 initiatiedagen (zaterdagen)

De FBA zowel als de FWCA (Wallonië) houden elk jaar hun eigen IBEP. In Vlaanderen verloopt de opleiding over minstens 3 tot 4 dagen. De eerste twee dagen zijn initiatiedagen. Hier krijgt de ingeschreven deelnemer de kans om zijn eigen materiaal te laten nazien door onze ervaren instructeurs. Nadien zal er ook gekeken worden op welk niveau de meeste deelnemers zich reeds bevinden qua schuttersvorm en schietvaardigheid. Waar nodig zullen onze professionele instructeurs de deelnemer persoonlijk bij staan om, op een correcte manier, zich te verbeteren. De uiteindelijke bedoeling is om de algemene slaagkansen van de deelnemer te vergroten en hem beter voor te bereiden op de praktische proeven.

De data voor de initiatiedagen worden later nog doorgegeven.

1 dag treestand en treesaddle opleiding

Tijdens deze opleiding leren we op een correcte en veilige manier gebruik te maken van de meest gebruikte technieken in de boogjacht, nl jagen vanuit een treestand of treesaddle. Deze opleiding neemt een halve dag in beslag. We zorgen voor een terrein, een parcours met 3d doelen en verschillende erkende instructeurs. Er kan ook met eigen materiaal geoefend worden.

2 opleidingsdagen (zaterdag-zondag)

De IBEP opleiding bestaat uit een theoretisch gedeelte gegeven via een digitale cursus. De deelnemer kan deze vooraf via een link downloaden van onze website. Het theoretisch deel bevat onder andere volgende hoofdstukken;

Introductie, wildbeheer, veiligheid, materialen, voorbereiding, technieken....

Het theoretische deel wordt afgesloten met een multiple choice test ( met giscorrectie ). De deelnemer die slaagt mag doorgaan naar het praktische deel van de opleiding. Hier wordt onder andere een demonstratie gegeven van het gebruik van verhoogde platformen.

Nadien kan de deelnemer met eigen materiaal zich opwarmen om aan de praktische proef te beginnen.

De praktische proef bestaat uit 6 doelen van Europese wildsoorten die op  gemiddelde afstanden tussen 6m en 25m staan. Om te slagen moet de deelnemer minstens 5 van de 6 doelen in de letale zone ( hart,longen ) raken. De deelnemer moet dit doen met pijlen voorzien van jachtpunten of broadheads. Dummy broadheads of oefenbroadheads zijn toegelaten. De begeleidende instructeur zal bij elk schot aangeven of het een hit of miss is. Het oordeel van de begeleidende instructeur is steeds sluitend. Er wordt eveneens gelet op veiligheid ! Deelnemers die de veiligheid niet in acht nemen of de instructies van de begeleidende instructeur niet in acht nemen, zullen gevraagd worden de praktische proef te verlaten en zullen geen IBEP certificaat ontvangen.

 

Dit jaar gaat de IBEP door op 29 en 30 juni 2024 in Boom.

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Schrijf je hieronder in voor de IBEP opleiding.
Naam
Titel
Adres
Beschikbaarheid
Maximaal 2 bestanden.
80 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, jpeg, png, pdf.
Prijs
Ik heb reeds volgende certificaten
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.