JFO

Journée de Formation Obligatoire (JFO).

In Frankrijk kan er sinds 1995 op wettelijke manier met pijl en boog gejaagd worden. Ook voor buitenlandse jagers is dit mogelijk, mits het voorleggen van een Frans gevalideerd jachtverlof. Deze validatie kan voor 3 opeenvolgende dagen ( met een maximum van 3 keer ) ofwel voor een heel jachtseizoen ( 1 jaar ). Wanneer je voor de laatste optie kiest en valideert voor 1 jaar dan is men verplicht om een dag opleiding te volgen, de zogenaamde JFO. Deze opleiding wordt in elk Frans departement gegeven en meerder keren per jaar. De data worden meestal op de website van de departementale jachtorganisatie geplaatst en inschrijvingen gebeuren ook via deze manier.

De Franse boogjacht federatie FFCA ( Fédération Française des Chasseurs a l’Arc ) heeft ons de mogelijkheid gegeven om onze Vlaamse instructeurs ook te op te leiden tot JFO instructeur. Dit geeft ons de mogelijkheid om elk jaar voor onze leden een Internationale JFO opleiding te verzorgen, dit in het Nederlands of desgewenst het Engels voor de andere Europese boogjacht verenigingen die hun leden de JFO willen aanbieden.

https://ffca.net/

Deze internationale JFO wordt samen met de boogjacht vereniging van het departement Aisne 02 (ACA02) georganiseerd.

https://acaa02.com/

Hoe verloopt een JFO opleiding in Frankrijk ?

De dag wordt opgedeeld in een theoretisch en een praktisch gedeelte. In de voormiddag wordt er gesproken over wat de jacht met pijl en boog inhoudt en voornamelijk welke waarden en normen een goed boogjager moet beschikken. Veiligheid, verantwoordelijkheid en respect zijn hier de basisprincipes. In de namiddag kunnen de deelnemers zelf ervaren hoe men met een traditionele of compound boog schiet. De nadruk wordt gelegd op afstanden en comfort zones waarin men de boogjacht beoefenen kan. Men sluit de dag af met het overlopen van de gegeven materie en het behaalde JFO certificaat.

Image
Image
Image
Image
Image
Image