Hunting with bow and arrow

De jager met pijl en boog, wie is hij ?

Jagen is van alle tijden en jagers die met pijl en boog verkiezen te jagen komen uit alle lagen van de bevolking, of hij nu uit een jagende familie komt, vanuit de handboogsport of uit de nieuwe trends van zelfvoorziening, back to nature of rewilding.
Wat maakt een jager nu een boogjager, misschien is het niet enkel de keuze van het wapen ?

De boogjager is vooreerst een jager in hart en nieren die niet alleen maar met pijl en boog jaagt.

Hij jaagt volgens zijn ethische principes en erkent dat wat hij als ethisch ervaart niet steeds wettelijk bepaald hoeft te zijn. De boogjager is een jager die geniet van de uitdagingen die het dicht benaderen van wild met zich meebrengt. Hij bezit een sterk gevoel van eerlijkheid ten opzichte van het wild waarmee hij zich wil meten. Een boogjager is een wildbeheerder en ziet steeds verder dan zijn eigenbelang of de rol die hij in het wildbeheer speelt. Hij voelt een zeer sterke verbondenheid met niet alleen de dieren die hij bejaagd maar ook met de wilde en natuurlijke omgeving waarin deze dieren leven. Een boogjager is een natuurmens die constant zijn vaardigheden zoekt te verbeteren om het wild op te sporen, te besluipen en de afstand tussen hem en het wild steeds kleiner te maken. Een boogjager is bovenal  een scherpschutter die ontelbare uren zal spenderen om zo trefzeker mogelijk te worden. Hij zal zich zo voorbereiden dat wanneer hij de kans krijgt om een dier te schieten, dit met één perfect en accuraat geplaatst schot zal zijn. Een boogjager is een geluidloos en geduldig roofdier die het succes en plezier van de jacht niet enkel laat afhangen van het schot. Zijn ervaringen en avonturen in de wilde natuur, die hij deelt onder gelijkgezinden, zijn voor hem het belangrijkst.

Veelgestelde vragen en feiten over de jacht met pijl en boog.

Wat met verwonding en nazoek?

Deens wetenschappelijk onderzoek ( 8 jaar durende overheidsstudie ) en Frans onderzoek door o.a. het UNUCR ( Union Nationale de l’Utilisation des Chiens de Rouge ) tonen aan dat het percentage nazoek en verwonding nagenoeg gelijk loopt met die van de jacht met het vuurwapen.

Wat is het efffectief bereik van een pijl ?

Het effectieve bereik van een moderne jachtboog en pijl in jachtsituaties hangt van verschillende factoren af, de trekkracht van de boog, snelheid van de pijl en zijn gewicht maar ook van de ervaring van de jager en natuurlijk ook de situatie en soort wild die hij bejaagd. Als gemiddelde stellen we vast dat de meeste dieren tussen de 10 en 25m worden geschoten. Ondanks deze korte afstanden in jachtsituaties zijn de meeste moderne jachtbogen capabel om accuraat te zijn op veel langere afstanden.
Één van de belangrijkste verantwoordelijkheden van een boogjager is zijn training. Hij zal blijven oefenen totdat hij met zekerheid de vitale delen kan raken van het wild die hij wil bejagen en zal niet verder schieten dan zijn comfort zone. Verwonden van wild dient te allen tijde vermeden te worden en een jager zal er alles aan doen om het aangeschoten wild terug te vinden.

Wat is de gemiddelde snelheid van een pijl?

Moderne jachtbogen zijn veel sneller vergeleken met de bogen uit de geschiedenis. (Dankzij) Het gebruik van modern materialen en technologieën zoals aluminium, koolstofvezel en laminatie maken de moderne bogen tot snelle en efficiënte machines. Een moderne compound boog haalt, dankzij een systeem van kabels en katrollen, gemiddeld beginsnelheden van 250 tot 340 voet per seconde (260-385km/h). Een moderne recurve gemiddeld 200 tot 280 voet per seconde (220-310km/h). Beide soort bogen kunnen pijlen schieten die genoeg Joules produceren om efficiënt mee te jagen.

Welke jachtpunten worden er gebruikt?

Er zijn heel wat verschillende jachtpunten of broadheads op de markt. Deze kunnen onderverdeeld worden in enkele grote groepen.
De mechanische jachtpunten: deze hebben bewegende vlijmscherpe delen die bij impact of net na impact, open klappen. Deze jachtpunten hebben een kleiner profiel in vlucht waardoor ze zeer stabiel zijn.
De fixe jachtpunten: deze hebben geen bewegende delen, enkel  2 of meerdere vlijmscherpe snij- oppervlakken. Opgelet, afhankelijk van hun diameter kan het zijn dat zij een minder stabiele vlucht bezitten.
De algemene regel is dat fixe jachtpunten meer worden gebruikt voor grotere wildsoorten zoals hert en grote everzwijnen, in een compound of traditionele boog. De mechanische worden voor ree of kleinere everzwijnen gebruikt in een compound boog ( min trekgewicht van 50 pond )
Hiernaast bestaat er nog een derde soort, de blunt jachtpunten. Deze bezitten geen snijdende vlakken en worden gebruikt voor veerwild in de vlucht ( verplicht in Frankrijk )  of kleinwild op de grond.

Wat zegt de Europese wetgeving?

Bepalingen in de Europese wetgeving in verband met het gebruik van de handboog in de jacht :
“The 6th Annex in the “Habitat Directive 92/43/EEC” does not forbid any member state to allow the use of bow and arrow to hunt game”.

Wat is het verschil tussen een pijl en een kogel.

Een goed geplaatste pijl in de letale zone ( borstkas ) van een dier is even dodelijk als een kogel van een jachtkaliber vuurwapen. In beide gevallen zal het dier in enkele seconden sterven.

Wat zijn de bejaagbare wildsoorten?

In principe zijn alle wildsoorten die bejaagbaar zijn met het vuurwapen, ook bejaagbaar met pijl en boog. Alle Europese wildsoorten worden reeds met groot succes bejaagd met de boog.

Is de boog het voorkeurswapen van stropers?

De boog geniet zeker geen voorkeur bij stropers, Meestal wordt er gestroopt voor commerciële redenen, bij nacht met kunstlicht en vanuit een voertuig. Vanwege de slechte lichtomstandigheden en de beperkte plaats in een wagen is dit praktisch onmogelijk. Hiernaast is een pijl een grote bewijslast en stropers willen zo weinig mogelijk bewijs achterlaten. In bijna alle bekende gevallen van stroperij ging het over het gebruik van kleine kalibers vuurwapens voorzien van geluidsdempers en werd er meestal vanuit wagens met kunstlicht gestroopt.

Wat is de trefzekerheid van een boog?

Moderne bogen zijn zeer accurate instrumenten. De bepalende factor is hier de training van de schutter naast goed afgesteld materiaal.. De meeste jagers zullen wekelijks tot dagelijks trainen om scherpschutters te worden. Een perfect voorbeeld hoe accuraat een moderne boog kan zijn  in de handen van een geoefend schutter, zijn de Olympische handboog disciplines. Hou er wel rekening mee dat er op gemiddeld veel kortere afstanden wordt gejaagd (10-25m).

Wat met de kruisboog?

In de meeste EU landen is de kruisboog niet wettelijk toegestaan om mee te jagen. Enkel in Portugal is dit toegelaten.
Europese landen waar de jacht met pijl en boog is toegestaan.
www.europeanbowhunting.org/nations/